DAVET MEKTUBU

Prof. Dr. Başar CANDER

Doç. Dr. Yunsur ÇEVİK

Değerli meslektaşlarımız,

24 yıl önce, 1993’te Acil Tıp’ın bir ana bilim dalı olarak kabul edilmesiyle başlayan yolculuğumuz her gün daha da hızlanarak sürmektedir. Acil tıbbın bu denli hızlı gelişimiyle yan dal uzmanlıkları da artık birer ihtiyaç haline gelmiştir. Bu ihtiyaç doğrultusunda Klinik Toksikoloji yan dalının kuruluşu, Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun da gündemindedir.

Toksikoloji hastalarının tanısının konup tedavilerinin başladığı yer acil servislerdir. Bu nedenle acil hekimleri toksikoloji hastalarını yönetmek adına uygun bilgi ve deneyime sahip olmalıdır. Bunun da ön koşullarından birisi bilgilerin belirli aralıklarla güncellenmesidir. Ortak bilgi güncellemesi ve tecrübe paylaşımı yapabilme adına acil tıbba gönül vermiş, tüm zorluklarına göğüs germiş ve ülkemizde acil tıbbın bundan sonraki gelişiminde yer almak isteyen herkesi 20-22 Ekim 2017 tarihinde yapılacak olan ATUDER Kapadokya Toksikoloji Sempozyumu'na (KAPATOKS 2017) davet etmekten onur duymaktayız.

Sizleri 60 milyon yıldır doğa tarafından özenle şekillendirilen eşsiz ve enfes bir coğrafyada, Kapadokya'da ağırlamayı planladık. Pers dilinde 'güzel atlar ülkesi' anlamına gelen güzel Kapadokya'mızda tarihi, doğayı ve eğlenceyi bir arada yaşayacağınız dopdolu bir sosyal program ve değerli konuşmacılarla günceli takip eden bir bilimsel program sizleri beklemektedir.

20 yılı aşkın süredir verilen mücadele sonucunda gelinen noktada toksikoloji hakkında acil tıbbın vizyon ve deneyimlerini paylaşma vakti geldi. Ekim'de KAPATOKS 2017'de görüşmek dileğiyle...

Saygılarımızla

ULUSLARARASI KONUŞMACILAR

The European Association of Poison Control Centres and Clinical Toxicologists (EAPCCT) Başkanı Dr. Bruno Megarbane (Fransa)

The Middle East North Africa Clinical Toxicology Associaton (MENATOX)
Aktif Üyesi Dr. Badria El Hatali (Umman)

Ahmad Aldhoun
Jordan Royal Medical Services Department of Emergency

 
 

KAPADOKYA TANITIM